Τα Παράδοξα των καιρών

Ιστότοπος Εναλλακτικής Ενημέρωσης

Τα σύνορα με τον πληθυσμό της Ευρώπης από το 400 π.Χ μέχρι και σήμερα

Ευρώπη

Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζονται τα σύνορα των κρατών της Ευρώπης με τον πληθυσμό τους, για κάθε έτος από το 400 π.Χ. Βέβαια, στον συγκεκριμένο χάρτη δεν συμπεριλαμβάνονται τα υποτελή κράτη και οι αποικίες στον αριθμό του πληθυσμού μιας χώρας της Ευρώπης.